Category Archives: Uncategorized

Imbali yamaBhele

Here is an article onĀ  Amabhele History This article can also be found on this websit: http://www.amabhele.org/documents/pdf/amabhele-history.pdf Advertisements

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Iziduko ZamaHlubi

Here is a copy of the book Iziduko zama-hlubi By Henry Msila Ndawo, unfortunately or fortunately it’s written in isiXhosa

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | 7 Comments

AmaQwathi

Here is a brief History about AmaQwathi. Please see Bibliography for the Credits

Posted in Uncategorized | 126 Comments

AmaMpondomise

Elingemvelaphi yamaMpondomise[4] …lisuka…lithi…kwaphuma isizwe…phezulu emachibini elubhelu…eso sizwe…sasisaziwa ngoba ngabaMbo…eso sizwe…saphuma ke apho elubhelu…akucaci nokokuba kus’ke kuthiwe emachibini…kodwa ke ngokungacaci nokokuba kuthethwe eNyasa noba eTanganyika kodwa ke kuthiwa saphum’ emachibini…saza k’ eso sizwe ke sabaMbo sehla sade saza kufikelela eZambesi…sahlala ke … Continue reading

Posted in Uncategorized | 11 Comments

Brief about Maqoma “Aah Jong’umsobomvu!!”

“Without question Maqoma was the most renowned Xhosa chief in South Africa’s 19th-century frontier wars. Born in 1798, he was the Right Hand Son of Ngqika, King of the Rharhabe division of the Xhosa nation. Implacably opposed to his father’s … Continue reading

Posted in Uncategorized | 15 Comments

Umzi kaPhalo [House of Phalo]

House of Phalo The word Xhosa refers to a people and a language of South Africa. The Xhosa-speaking people are divided into a number of subgroups with their own distinct but related heritages. One of these subgroups is called Xhosa … Continue reading

Posted in Uncategorized | 293 Comments