About

This is an example of a WordPress page, you could edit this to put information about yourself or your site so readers know where you are coming from. You can create as many pages like this one or sub-pages as you like and manage all of your content inside of WordPress.

Advertisements

17 Responses to About

 1. Sophia says:

  Good Evening

  I have a young Lady Kholeka Maqoma who would like to be in touch with you.
  Could you kindly give me a call on 0826545634 so that I can facilitate a contact with her.
  I believe she is the Grand daughter of the Maqoma you feature in your stories.

  Kindest Regards

  Sophia

 2. Anele says:

  Bhota Mhle
  I do not have a comment rather I’m seeking information on the Mvuilane clan and their history… I would also like to know wherether they are a nation, do they have their own king, what are their praises? … Lastly the relationship they have with amaKhumbeni, OoBhayi, amaVundle kwakunye nabeSuthu!!!
  I would appreciate your responce!!!

 3. Phuncuka Mashushu Mathambeka says:

  Mandicamagushe ndicela umnombo/imvelaphi kaMvulane imbali ngoMvulane uba unayo ndiyacela Mhlekazi.

 4. SHAKES NDODANA says:

  Camagu. Ndicela imbali yamaLawu; ooSthathu, Chisana…

 5. Pumi says:

  Like Anele, I’m seeking information on the Mapasa’s (ooTshibase) their relations with the Matanzima’s and their history.

  Thank you.

 6. monde nqoto says:

  ndiyabulisa mzo kaXhosa ka Ngconde ka Phalo.

  ndicela nindichazele izilwanyana zamaRhudulu nezamaMvulana. ndizama ukuti esamaJola yilenyoka kutiwa nguMajola. ezezinye eziduko zintoni? ukuba ninako nezezinye izidiko ndingavuya ukuzazi

  enkosi

 7. Ndifunulwazi ngoXolo,udunywa,uThuse,Nontshutshe,Ntamonde uMsuthu

 8. Stenbele Mjwana says:

  Mokweni Mzi kaNtu. Ndicela ulwazi oluthe vetshe ngembali yaMaJwarha, imvelaphi yawo, iziduko zawo, uzalwano phakathi kwawo naMachirha noTshawr, nabantakwethu abase KZN. Ndiyabulela.

  Stembele Mjwana.

 9. Lwazi says:

  I would to know the origin of the zibula clan & their history. ..

 10. Busi says:

  AmaMvulane ngabantu bemvula. Babongwa ngoluhlobo: Msuthu, Mfukweni, Ncilashe, Bhayi. AmaMvulane ngamaBhayi kuba uMvulane yintombi yesizwe samaThuse eyabiwayo yathwalwa ngenkani nguBhayi waza wamenza umfazi wakhe. Kwasele kufakwa nendawo ethi Bhayi xa bebongwa. (http://fubustyle.blogspot.com/2012/10/amaxhosa-aphuma-kubesuthu.html#!/2012/10/amaxhosa-aphuma-kubesuthu.html)

 11. Busi says:

  amaVundle
  Asuka kubeSuthu ekuthiwa ngoMofokeng. Isilo sabo ngumvundla. KubeSuthu isiduko ngasinye sinesilo okanye nantoni na esendalweni ababizwa ngayo. Kuthiwa xa ebongwa: Tyamahashe, Khumbeni, Msuthu, Camsholo, Nogwaca, Khumbeni,

 12. ntobeko khwani says:

  I would like to know about the history of the Khwani/Khwane clan and their clan names/Praises.

 13. thumeka says:

  Ndiya camagusha mzi kantu MNA ndifunulwazi ngemvelaphi yamabhele ukuba avelaphiyamabhele
  kwaye ohlukene njani iyintoni esawo osilo

 14. Nkosinathi Baba says:

  mandiz’bulisele ndicela inkcazelo ngamaMfene

 15. Makhunzi Nomthandazo says:

  I really appreciate to hear that amakhumbeni is also my mother’s clan name (sithakazelo)i thought my mother likes relatives ,Makhunzi Thandazo

 16. Nomt.Makhunzi says:

  I really appreciate to hear that amavundle also lately addded aMakhumbeni ,while i thought my mother likes to add relatives

 17. Thembalihle Khwatsha says:

  How is it possible that AMajwara are not counted as royals of Xhosa nation?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s