Iziduko ZamaHlubi

Here is a copy of the book Iziduko zama-hlubi By Henry Msila Ndawo, unfortunately or fortunately it’s written in isiXhosa

About these ads
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Iziduko ZamaHlubi

  1. Booi Samkelo says:

    Ndicela ukwazi uXhosa uzalwa nabani ngubani

  2. Amandla says:

    Nam ngonokwam ndilihlubi kodwa ndingathanda ukwazi kabanzi ngabantu abaluhlobo lwam ndithso amahlubi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s